Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

x

Share with

facebook

Share with

telegram.me

Share with

twitter

Share with

viber

Share by email or sms

email&sms

x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


x

Email of receiver:

Email of sender:

Theme:


Xã hội

12-31-2020 bởi Gió Âu
 Tap chuyện ngắn của Vũ văn Minh và Tuyen tap tho nhieu tac gia

cuoc_song_vinh_cuu.htm

cuoc_song_vinh_cuu

Một trong những khám phá quan trọng nhất của năm nay 2020 được thực hiện bởi các nhà di truyền học. Nó chỉ ra rằng trí nhớ của phân tử DNA sâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Massachusetts, thông qua thí nghiệm trên chuột, đã chứng minh rằng với sự trợ giúp của DNA, bạn không chỉ có thể hiểu được chuột đã ăn gì và ở đâu trong suốt cuộc đời của nó, mà còn cả những quyết định mà nó đưa ra. Thêm vào đó, DNA lưu giữ ký ức cảm xúc về cuộc sống của bất kỳ sinh vật nào có nó.

Điều này cho chúng ta hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu. Tất nhiên, bây giờ không có công nghệ nào như vậy để tiết lộ tất cả thông tin có trong một phân tử và đọc cuộc đời của con người. Nhưng trong tương lai, rất có thể sẽ có khả năng cô lập một phân tử từ hài cốt người và lắp vào cơ thể nhân tạo. Và người đó sẽ tiếp tục sống ngay từ khi chết.

Th. 12-31-2016

Tap chuyện ngắn của Vũ văn Minh và Tuyen tap tho nhieu tac gia

cuoc_song_vinh_cuu

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:© [Name of organization: gioau.com], 2018. All rights protected.