Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:

osennia_pora

osennia_pora
ОСЕННЯЯ ПОРА
Пришла осенняя пора
Прекрасное время года.
В золоте деревья
Радует природа.
****
Mùa thu toả ánh hoàng ngâu,
Tím đỏ đây đó vàng nâu vô tường.
Cây đoan, cây thích, bạch dương,
Cây dương cao vót phô trương áo choàng.
Muôn nơi màu sắc cung hoàng,
Thiên đàng thế giới mằu vàng thiên nhiên.
27-10-15

Mvzn Hint© [Name of organization: gioau.com], 2016. All rights protected.