Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

rus news

Các nhà khoa học đã tìm thấy một cách để gặp các thiên thần.

Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một thí nghiệm trong đó người tham gia tái tạo một cảnh trong Kinh Thánh và có thể gặp thiên thần. Theo Daily Mail, điều này đã được thực hiện nhờ vào cái gọi là giấc mơ sáng suốt, trong đó nhân viên của Đại học California Los Angeles làm thử nghiệm. Lucid mơ - một trạng thái đặc biệt của ý thức trong đó con người nhận thức được rằng trong giấc mơ có thể kiểm soát mức độ nào đó trạng thái nhận thức. Các nghiên cứu được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu trạng thái ngoài cơ thể của Trường Tổng hợp Đại học này. Cuộc thử nghiệm kết luận rằng phần lớn các mặc khải tôn giáo có thể giải thích nhận thức của các giấc mơ.

Trong thí nghiệm trên tham gia 30 người. Trong vòng một tháng họ đã cố gắng đi vào một giấc mơ và nhận thức nó, và sau đó để có được tình trạng ra khỏi cơ thể này, để thấy và nói chuyện với thiên thần - angel. Như vậy, trong một giấc mơ, họ tái tạo lại các cảnh được diễn tả trong Tin Mừng Matthêu, nơi chết từ tiên tri Ê-li đói đánh thức thiên thần và cho ăn bánh mì và nước uống. Khi ăn no và thỏa mãn, tiên tri đi vào giấc ngủ một lần nữa. Như vậy 9 người đã nói rằng họ đã thấy thiên thần - angel trong một giấc mơ và thực phẩm /bánh mì và nước/, sáu người khác chỉ gặp thiên thần.

Nghiên cứu này cho phép các nhà nghiên cứu cho giả định rằng phần lớn những sự kiện được mô tả trong Kinh Thánh thực sự là một sản phẩm của những giấc mơ sáng suốt. Hơn nữa, trong cùng một cách, bạn có thể giải thích các cuộc họp với điã bay - /UFO -Unknown Flying Objects/ và người ngoài hành tinh viếng thăm Trái đất - chỉ là một giấc mơ lạ.

Tags - Đọc thêm: cambridge university , Daily Mail, black tunnel, Edinburg university, unusual worry
21 tháng 10 2016 г. .

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: