Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

11-15-16

Mỹ - thế giới

Sự thay đổi kiến trúc nền móng đất tạo đôi có thể đã cùng hợp tác làm New Zealand động đất

Tin đáng tin cậy - 20 giờ trước

Cường độ 7,8 trận động đất ở New Zealand

DAVID Caplan và MICHAEL EDISON HAYDEN, Good Morning Amer

Một trận động đất cường độ 7.8 ở New Zealand mang sóng cao tới khoảng 8 feet, với khả năng rằng họ sẽ đạt cao 10-16 feet.

Trận động đất xảy ra các đảo Nam của New Zealand ngay sau nửa đêm thứ Hai giờ địa phương, theo Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ .

Sóng đạt 8 feet dọc theo phần phía bắc của đảo Nam của New Zealand, và ngoài khơi phía đông, theo Vindeel Hsu sóng thần Thái Bình Dương Trung tâm cảnh báo ở Hawaii.

Bộ Quốc phòng dân sự của New Zealand cảnh báo mọi người tránh xa những bãi biển cho đến khi là không vượt qua.

Trận động đất đã tạo ra sóng có tâm trên đất, khoảng 59 dặm từ Christchurch.

Bộ Quốc phòng dân sự và Quản lý Khẩn cấp của New Zealand đã báo rằng có một mối đe dọa sóng thần cho cả đảo Bắc và đảo Nam của New Zealand và cho là Bắc đảo có thể bị đầu tiên, viết, "Sóng thần có thể đến ở bờ biển phía Đông của Đảo Bắc trong thời gian ngắn. Di chuyển nội địa hoặc đến vùng đất cao hơn ngay lập tức."

Christchurch bị ấn tượng bởi một trận động đất cường độ 6,3 trong năm 2011 đã giết chết 185 người.

Mỹ

Donald Trump làm mềm lập trường về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt cho Hillary Clinton

Nicole Rojas, International Business Times ONC Anh Sun, ngày 13 tháng 11 18:32 PST

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: