Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Bước đi cùng hàng của Duterte - Philippines với Trung Quốc là thảm hoạ cho Mỹ

Tạp chí chính sách đối ngoại - Foreign Policy Magazine 10-22-16

 

Những nhà lý thuyết quan hệ thế giới về theo đuổi 'thực tiễn' nói rằng quốc gia là nghệ sỹ đều đặn theo đuổi những quyền lợi chiến lược trong tình trạng thế giới hỗn độn mà ở đấy quyền lực thuộc về cá nhân. Những cá nhân này không quan tâm tới lý tuởng và chính sách nhà nước; họ tin rằng chính sách đối ngoái của quốc gia phải được hình thành bằng các yếu tố, thí dụ, điạ lý, dân số, và kinh tế. Đấy là ý kiến của ông Richard Nixon và Henry Kissinger mà họ thử sắp đặt lại hàng ngũ cho Trung Quốc từ kẻ thù thành bạn - không quan tâm rằng người lãnh đạo Trung Quốc mà họ đã phải tiếp xúc với đó là Mao Trạch Đông một trong những kẻ sát nhân hàng loạt của lịch sử. “Nixinger” /tức là Richard Nixon và Henry Kissinger/ tin, một cách rất chuẩn, rằng Trung Quốc ...

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: