Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

World

Con bao to cap 4 dang ap vao Philippines

Washington Post 23 hours ago 19-10-2016

 

Cơn bão sẽ đô bô vào đất Philippines khoảng môt ngày sau một trận biển động lớn khác. Cơ quan dự báo thời tiết điạ phương đã báo biển động lớn, sóng cao 15 feets /1 foot - 12 inches - 30,48 cm/ ở vùng Bắc Luzon kèm theo mưa rào. Cơn bão Haima ở Lawin Philippines được biết như là cơn bão qiái vật. Với tốc độ gió 160 kM/ giờ nó được coi là cơn bão mạnh thứ 5 năm 2016 sáng thứ Ba. Thời gian này trong năm có khoảng 3 cơn bão mạnh như thế này. Thuộc Loại cấp bẩy - tức là cấp 5 tiêu chuẩn thế giới. hôm thư Tư Haima đã đổ bộ vào Luzon với tốc độ 140 km / giờ - tương tự bão cấp 4. Đọc thêm

Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: