Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Hillary Clinton dẫn đầu, Trump bỏ cuộc ở bang chính.

07 giờ 10-14-2016 Gió Au.

Phe của Trump đang di chuyển nguồn lực từ bang chính Virginia — một dấu hiệu rằng người tranh cử tổng thống Đảng Cộng hòa không hy vọng thắng ở đấy, theo tin mới. Việc "rút khỏi Virginia" làm nhân viên ngạc nhiên và khó chịu cho nhiều người hy vọng sẽ thắng cử để đánh bại Hillary Clinton."Tôi nghĩ hãi hoàn toàn sớm cho việc kéo ra khỏi Virginia sau khi làm việc quá nhiều và tất cả hàng trăm ... giờ của những người tình nguyện và hàng ngàn và hàng ngàn người tình nguyện," cựu bang trưởbg Virginia Corey Stewart nói NBC - Hãng truyền thông tin Quốc gia Mỹ. "Điều duy nhất phải làm chỉ là tiêu tiền thêm cho quảng cáo và phải chịu bị cạnh tranh ... tôi chỉ phẫn nộ," Stewart, người đã bị sa thải tuần này vì  tổ chức một cuộc phản đối công khai ở Nhà Loa - House Speaker Paul Ryan ở ủy Ban Quốc gia đảng Cộng hòa ở Washington DC nói.

 

Ngày 14 thang 10 năm 2016

Hillary Clinton đã dẫn đầu kể từ ngày chủ nhật của cuộc tranh luận với Donald Trump, đây là dữ liệu Reuters theo dõi cuộc thăm dò phát hành hôm thứ ba Reuters/Ipsos tracking poll. Clinton thắng Trump 8 điểm tỷ lệ số cử tri, 45 phần trăm và 37 phần trăm, lên từ 5 điểm đến cuối tuần. 18% cử tri nói rằng họ sẽ hỗ trợ không vì việc rò gỉ chuyện loa nói -microphone vào thứ sáu tuần qua đã hạ thấp Trump theo số điểm hỏi ý phụ nữ, nhưng Clinton bây giờ gần như bị gắn liền với ông ta trong nhóm tin lành Kitô tôn giáo /evangelical Christians/, nhóm mà Trump dẫn đầu bởi 12 điểm trong tháng bảy. Trong các cuộc thăm dò mới, 53 phần trăm cho biết Clinton sẽ thắng cử trong khi 32% chọn Trump. (Những thăm dò bao gồm 2,386 người Mỹ và có khả năng sai số 3 phần trăm.) Một Tin tức NBC/Wall Street thăm dò trước khi cuộc tranh luận, nhưng sau khi tìm thấy video tục Clinton vượt với 11-điểm hơn an 11-point lead. Trump trong cuộc chạy đua bốn-đường, nhưng Trump mất 2 phần trăm điểm sau cuộc tranh luận với tỉ số chênh 46% - 37 phần trăm ngày. 8-10. Các cuộc bầu cử được quyết định bằng cử tri bang, tuy nhiên, Trump đang có vấn đề ở key bang - bang chính, cũng như ở các bang có truyền thống an toàn đảng cộng hòa như Utah và Arizona— một cuộc thăm dò của Utah tiến hành thứ sáu và thứ bảy  poll of Utah conducted Monday and Tuesday bằng cách phân tích của 'Y2 Analytics' thì người ta thấy Trump và Clinton bị ràng buộc ở Bang Beehive.

Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: