Mail: gioau@gioau.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:

TEMPLE_OF_HIDDEN_GOLD

TEMPLE OF HIDDEN GOLD

ЗОЛОТО ГОРОЙ – ĐỀN GIẤU VÀNG

/Verse in Russian and Vietnamese,

Стихи на русском, и вьетнамском/

 

Vàng ai giấu tại Chùa Hương,

Tiền ai chảy tới thác tuôn sông Đà.

Lầu đẹp chín vách bao la,

Lòng người trong trắng tuyết Sa Pa lùa.

Vợ thì chưa có nhiều mùa,

Con trai ắt muốn bâng khuơ trong lòng.

****

Золото у кого-то лежит горой,

Деньги кому-то текут рекой.

Особняк чей-то стоит обширным,

А душа у него горит добротой.

13-12-15

 Mvzn Hint chua co o Facebook© [Name of organization: gioau.com], 2016. All rights protected.