Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

rus news

Các bác học đã chứng minh được rằng sau khi chết vẫn có cuộc sống

Tiến sĩ Stuard Xameroff ở Trường Tổng Hợp Arizon đã kể về lý thuyết khoa học ma nó khẳng định sự tồn tại cuộc sống sau khi chết và linh hồn bất tử. Ông ta tuyên bố về việc này ở kênh truyền hình 'Khoa học -Science' trong chương trình 'Thông qua hầm ngầm - tunnel ở không gian'. Theo lời ông ta linh hồn con người được tạo thành bởi vật chất mà nó có nền tảng hơn so với neirons từ sợi Vũ trụ. 'Tôi nghĩ rằng trí tuệ luôn luôn có ở trong không gian vũ trụ. Có thề từ thời nổ lớn', - giáo sư nói. Theo lời ông ta, khi con người chết và cơ thể bị hủy hoại, thông tin quantum - quantum information mà nó có ở các ống nhỏ - microtubes /inside-cells protein structure/ không bị hủy hoại mà được tung vào vũ trụ.

Stuard Xameroff cho rằng chính vì vậy người trong trạng thái chết lâm sàng trải qua giai đoạn gần như chết: thí dụ, trông thấy ánh sáng hay cảm giác bay trong đường hầm. Khi bác sĩ đưa họ trở lại cuộc sống, đấy là thông tin quantum mà nó ở trong vũ trụ, lại quay trở lại cơ thể, vì thế con người nhớ đã trải qua thử thách này. Một vài đồng nghiệp của S. Xameroff chỉ trích lý thuyết này của ông ta, nhưng họ cho đến nay không phủ nhận nó.

Tags - Đọc thêm: cambridge university , Daily Mail, black tunnel, Edinburg university, unusual worry
20 tháng 10 2016 г. .

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: