Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

rus news

Các bác học đã tìm ra cái gì xảy ra khi bị chết lâm sàng

Các bác học Anh đã kết luận hiện tượng chết lâm sàng thực chất là ảo giác mà nó phát sinh bằng các tế bào não chết. Về hiện tượng này viết nhiều 'Thư điện tử hàng ngày Daily Mail'.

Các cộng tác viên của Trường Tổng hợp Сambridge và Edinburg đã phân tích các nghiên cứu trước đây dành cho sự thay đổi ở trong óc khi sảy ra chết lâm sàng. Kết quả là giấc mơ khi con người bay ở trong đường hầm tối và nhìn thấy chính mình được giải thích bằng nguyên nhân sinh lý học.

Người nguyên cứu Carolin Wett giải thích rằng khi con người bay ở trong đường hầm tối mà nó dường như có nghĩa la tâm linh con người đang chuyển sang thế giới khác, thực chất phát sinh bởi sự chết của các tế bào não mà chúng chịu trách nhiệm chế biến thông tin quang học nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt mà thông tin này đang trở thành hình ảnh có mục đích.

"Nếu giải thích bằng cách đơn giản nhất: một người không đang di động trong thế giới vì sao, bộ óc chỉ muốn nghĩ, và chế biến thông tin không bình thường mà cơ thể thử thách khi bi chết lâm sàng ", - Wett K. nói.

Ra khỏi trạng thái có thể giải thíc bằng sự thay đổi ở óc. Thí dụ, nhờ máy đặc biệt đặt ở trong cơ thể con người và cho người này vào thế giới ảo mà ở đó trước mặt người này là nhân tố phản tác, bộ não kiểm tra sự lừa dối này và tưởng là chủ của nó hình như đã rời bỏ cơ thể. ông Wett K. giả định.

Còn cảm giác khác như quy thuận và yêu mà một số người bị thử thách trong trạng thái chết lâm sàng có thể giải thích bằng hoạt động của hooc-môn 'noradrenalin' mà nó được thải ra khi con người bi chấn động mạnh - stress hay chấn thương - trauma.

Tags - Đọc thêm: cambridge university , Daily Mail, black tunnel, Edinburg university, unusual worry
19 tháng 10 2016 г. .

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: